Bel ons nu voor een afspraak

0573 - 280 285

Osteopathie Algemeen

In Nederland is deze vorm van geneeskunde nog relatief jong: de eerste osteopaten vestigden zich in 1985 in Nederland. In 1987 is de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie opgericht, gevolgd door het Nederlands Register voor Osteopathie in 1989.

Algemeen

Het woord osteopathie is een samenvoeging van de twee Griekse woorden Osteon en Pathos. Osteon betekent weefsel en de meest dichte vorm van weefsel is os, wat bot betekent. Pathos betekent gevoel. Dus in de osteopathie gaat het om het voelen van de beweging van de weefsels.

Osteopathie is een manuele onderzoek- en behandelmethode waarbij alle weefsels in het menselijk lichaam worden onderzocht en zo nodig behandeld. Osteopaten zoeken naar de oorzaak van een klacht waarbij ze kijken naar het hele lichaam omdat het lichaam als een eenheid wordt gezien. Zij gaan ervan uit dat bewegingsverlies van bijvoorbeeld de schedel, de botten, de wervels, de spieren, de organen, de zenuwen, de bloedvaten en het bindweefsel een oorzaak kan zijn voor het ontstaan van klachten.

Een osteopaat werkt alleen met de handen en kan op deze manier dit bewegingsverlies onderzoeken en behandelen. Door het herstellen van de normale bewegingsmogelijkheid wordt een verbetering verkregen van de vloeistoffendoorstroming in het lichaam (zoals arterieel en veneus bloed, hersenvloeistof en lymfe). Dit zal het zelfgenezend vermogen van het lichaam stimuleren waardoor klachten zullen verminderen of verdwijnen. Osteopathie is een zachte, soms stevige behandelmethode, die het menselijk lichaam respecteert. Omdat de aanraking zo zacht is, is het ook een zeer goede behandelmethode bij kinderen en zuigelingen.

Osteopathie onderscheidt zich van andere manuele therapieën doordat de osteopaat niet alleen de gewrichten, botten en spieren behandelt, maar ook andere weefsels zoals de schedel en de organen.

Geschiedenis

De osteopathie vindt zijn oorsprong in de vorige eeuw en is ontwikkeld door de Amerikaanse arts Andrew T. Still (1828-1917). Hij combineerde zijn medische kennis met zijn eigen, nieuwe inzichten. Zo kwam hij tot het inzicht dat alle lichaamsweefsels een zekere mate van beweging behoren te vertonen en dat verlies van deze beweeglijkheid een nadelige invloed heeft op de gezondheid.

Hij ontwikkelde een manier om met zijn handen weefsels met verminderde beweeglijkheid in het lichaam te kunnen opsporen. Met speciale handelingen herstelde hij de beweeglijkheid, om zo een genezend effect op het lichaam uit te oefenen. Deze behandelwijze was toen al en is nu nog steeds revolutionair, omdat het lichaam wordt aangezet tot zelfgenezing op subtiele en ogenschijnlijk eenvoudige wijze.

“Daar, waar de weefsels goed beweeglijk zijn, krijgt ziekte geen kans”.

Belangrijk binnen de osteopathische denkwijze is het feit dat alles in het menselijke lichaam beweeglijk is, bewegen kan en bewegen moet! Zelfs minuscule bewegingsbeperkingen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben.

A.T. Still stichtte in 1892 ‘The American School of Osteopathy’ en legde daarmee het fundament voor de moderne manuele geneeswijzen zoals de chiropractie en de manuele therapie, waarvan de wortels gelegen zijn binnen de allesomvattende osteopathie.

Wetenschap

Dat osteopathie werkt, blijkt ook uit wetenschappelijke studies. Sinds 90-er jaren is in de osteopathie een sterk toegenomen belangstelling voor wetenschappelijke onderbouwing van de behandelingen. Sindsdien zijn er in binnen- en buitenland vele studies verricht naar de effecten van specifieke osteopatische behandelingen. Zie de volgende link van de Stichting Wetenschap Osteopatisch Onderzoek: http://swoo.nl/nl/home/

Enkele van de besproken onderzoeken hebben betrekking op deelbehandelingen van de osteopathie. De kracht van de osteopathie ligt echter in de totaalbenadering van de mens. Dit is helaas moeilijk in één onderzoek samen te brengen.

Geregistreerd of in bezit van