Update coronavirus

Op advies van de beroepsvereniging NVO, en de overheid worden alle afspraken tenminste tot eind april gecanceld, tenzij op advies van een (huis)arts sprake is van onderstaande voorwaarden.

Het NVO-advies luidt dat osteopathie tot nader order alleen is nog toegestaan voor patiënten waarbij het uitstellen van de behandeling zou kunnen leiden tot irreversibele achteruitgang van het functioneren. In dat geval zal er overleg moeten plaatsvinden met een (huis)arts waarbij duidelijk wordt gemaakt dat:

  • Er sprake is van dreiging tot irreversibel achteruitgang van functioneren.
  • Osteopathie een face-to-face behandeling is.
  • Vooraf wordt gescreend op symptomen die zouden kunnen wijzen op Covid-19 (verhoging, koorts, hoesten, niezen, verkouden, keelpijn, hoofdpijn), en dat bij aanwezigheid van één van deze symptomen bij patiënt of osteopaat er geen contact gaat plaatsvinden.
  • Er worden speciale, door de overheid opgestelde, hygiënemaatregelen in acht genomen (zgn. PDM-adviezen buiten het ziekenhuis)

Een tweede advies luidt om alle overige behandelingen tot nader order op te schorten.